VILL DU TRÄNAS ATT LEVA SOM UTSÄND I DET SAMMANHANG DU FINNS, GÖRA LÄRJUNGAR OCH BRYTA NY MARK FÖR GUDS RIKE?

Forge utrustar, tränar och coachar pionjärer att tänka utanför ramarna, experimentera och hitta nya och kreativa utryck för mission och kristen gemenskap.

5Q: EN FEMFALDIG MISSIONELL RÖRELSE

EN ENDAGSKONFERENS MED ALAN HIRSCH
1 MAJ 2018 | CITYKYRKAN, STOCKHOLM

”We will have to take risks, to chance failure, to be willing to walk away from the familiar paths that have brought us to this point.”
– Alan Hirsch

KONTAKTA FORGE SVERIGE

info@forgesverige.com

Organisationsnr. 802502-6702