EFTERFÖLJELSE. KREATIVITET. RISKTAGANDE. 

VAD ÄR FORGE?

 

Forge utrustar, tränar och coachar pionjärer att tänka utanför ramarna, experimentera och hitta nya och kreativa utryck för mission och kristen gemenskap.

Vi vill skapa en missionell identitet bland kyrkor, ledare och vanliga kristna – detta gör vi dels med vår pionjärutbildning som sträcker sig över nio månader och består av fem kurshelger, regelbunden personlig coachning, egen läsning och praktik i ett missionellt sammanhang. Vi genomför även kortare och mer fokuserade kurser (ca 8-12 veckor) där vi arbetar direkt med en eller ett par lokala församlingar. Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

FORGE FRUkt VÄXER PÅ ANDRAS TRÄD 


Forge Mission Training Network
grundades 1996 i Melbourne i Australien av Alan och Deb Hirsch tillsammans med Michael Frost som ett svar på de stora kulturella förändringar västvärlden upplevt under den senare delen av 1900-talet. Västvärlden är idag en efterkristen kultur där den kristna berättelsen i stort sett är okänd för människor och våra kristna institutioner förlorar inflytande och relevans. Utmaningen är att återerövra vår identitet som missionsrörelse och agera på ett sätt som påminner om den utsände missionären snarare än en kyrka som står i samhällets centrum och är i majoritet.

Sen starten i mitten av 1990-talet har Forge etablerat sig i Australien, USA, Kanada, Skottland, England, Wales, Nordirland, Tyskland och Sverige. Forge har även ett brett kontaktnät och samarbetar med en mängd olika nätverk och rörelser som delar den missionella visionen och ett pionjärt “DNA”.

Forge är inte samfundsanknutet, utan vill finnas till som resurs för lokala församlingar samt nationella samfund och nätverk – vår vision är att fungera som en katalysator för den missionella rörelsen i Sverige. Forge frukt växer på andras träd!

VÄRDERINGAR

 

  • Träning som är förankrad i den lokala församlingen.
  • Undervisning som leds av personer som står i aktiv pionjär och missionell tjänst. 
  • Risktagande och kreativitet – träning som inspirerar människor att vara innovativa och kreativa i deras missionella sammanhang.
  • Undervisning som tillämpas och leder till handling, formar våra vanor och blir en del av vår livsstil.
  • Relationer – vi går tillsammans, firar det som bär frukt och delar varandras frustration och längtan.
  • Tjänst och liv i Andens kraft är avgörande för att en missionell livsstil ska bära frukt och leda till förvandlade individer och samhällen.

VAD VI VILL BETONA


I vår träning vill vi framförallt lyfta fram följande områden: 

…att forma en missionell förståelse och identitet
…att leva med en missionell livsstil
…att göra lärjungar som gör lärjungar
…att kommunicera evangeliet på ett relevant sätt som leder till förändring och lärjungaskap
…att forma missionella gemenskaper med en balans i upp, in och ut
…att forma ett missionellt ledarskap

Teologiskt känner vi oss hemma i Lausannedeklarationen.

Som Jesu efterföljare grundas det vi är och vad vi gör på personen Jesus – vårt mål är att inspirera och leda andra att lyda och älska honom.