MÖT UTMANINGEN!

Sverige är idag ett efterkristet missionsfält där berättelsen om Jesus och Guds rike i stort sett är okänd för människor. Samtidigt lever många med en andlig längtan. Möjligheten att få se samhället förändras av en rörelse med lärjungar som gör lärjungar och församlingar som grundar nya församlingar är stor!

Vill du tränas att leva som utsänd i det sammanhang du finns, göra lärjungar och bryta ny mark för Guds rike? Längtar du efter att forma nya missionella gemenskaper och församlingar i nya sammanhang och bland människor som ännu inte känner Jesus?

Forge utrustar, tränar och coachar pionjärer att tänka utanför ramarna, experimentera och hitta nya och kreativa uttryck för mission och kristen gemenskap.

Nästa pionjärkurs startar september 2023

”Genom Forge pionjärkurs fick jag genom andras berättelser och liv upptäcka mer av hur det är att leva missionellt. Fantastiska och inspirerande samtal! Kursen har format min egen efterföljelse av Jesus, vilka andliga discipliner jag behöver betona i mitt liv och hur jag vandrar tillsammans med andra som är nya i tron.”

Anna Forsberg

Församlingsplanterare, Malmö Vineyard

”If your neighboUrs did an analysis of your life, what would they learn about the kingdom?”
– Michael frost

FORGE PROCESS

Forge pionjärkurs är uppbyggd kring 6 moduler under nio månader och kombinerar praktisk undervisning (tre fysiska kurshelger fredag kväll till lördag kväll samt träffar online en gång per månad), praktik i ett missionellt sammanhang, egen läsning, coachning och personlig utveckling.

Målet med kursen är att hjälpa dig att se det Gud redan gör i ditt sammanhang, sätta dig i rörelse, börja leva en missionell livsstil i den helige Andes kraft och utrusta dig att göra lärjungar som gör lärjungar och plantera evangeliet bland människor som ännu inte känner Jesus.  Kursen är särskilt utformad för dig som vill plantera nya församlingar och kristna gemenskaper men passar alla som vill bryta ny mark i Guds rike, tänka utanför ramarna och tränas i att göra nya lärjungar på nya platser och i nya sammanhang i vårt land.  

Vi värderar en pionjäranda som är lyhörd till Guds tilltal och vågar ta risker för evangeliets skull! Kursen följer denna process:

SE det Gud gör  >
LEV UT en missionell livsstil  >
SÅ UT evangeliet & gör lärjungar  >
FORMA missionella gemenskaper  >
LED med ett missionellt ledarskap >
MULTIPLICERA nya lärjungar, ledare & församlingar

KOMBINERA MED ANNAN SYSSELSÄTTNING

Kursen är utformad på ett sådant sätt att den går att kombinera med arbete, andra studier, föräldraledighet, tjänst i församlingen eller annan sysselsättning. Passar även att gå som team.

Vill du anta den utmaning vi står inför idag som kyrka i Sverige? Vill du leva utsänd och följa Jesus i det sammanhang du finns? Vill du göra lärjungar som gör lärjungar och bryta ny mark för Guds rike? Då är denna kurs för dig!

”Upplägget för pionjärkursen fungerar bra om du arbetar heltid samtidigt som du bearbetar möjligheten att plantera en församling. Den enskilda coachingen mellan undervisningen och läsningen var till stor hjälp och ledarna har erfarenhet av vad de undervisar om. Jag kan starkt rekommendera detta till andra!”

Jon Skoglund

Församlingsplanterare, Varberg Vineyard

PIONJÄRKURSENS UPPLÄGG

Moduler:

SE: MISSION I ETT EFTERKRISTET SVERIGE
LEV UT: FORMA EN MISSIONELL LIVSSTIL
SÅ UT: PIONJÄR TJÄNST & EVANGELISATION
FORMA: FORMA MISSIONELLA GEMENSKAPER
LED: MISSIONELLT LEDARSKAP
MULTIPLICERA: LÄRJUNGAR, LEDARE & GEMENSKAPER
+ PERSONLIG UTVECKLING

Praktik i ett pionjärt/missionellt sammanhang

Forge pionjärkurs är en praktisk utbildning där du tränas att göra lärjungar, bryta ny mark och forma nya gemenskaper och församlingar. För att du ska kunna ta till dig träningen på bästa sätt behöver du därför vara aktiv i ett pionjärt/missionellt sammanhang. Det kan vara allt från en församlingsplantering, ett missionsprojekt i din församling eller det sammanhang dit du är sänd (ditt grannskap, fotbollsklubben, föräldragruppen, osv) – det som är viktigt är att det är avgränsat och att betoningen ligger på mission, att bryta ny mark och att göra nya lärjungar.

Behöver du hjälp att hitta ett sammanhang där du kan göra din praktik? Hör av dig till Forge Sverige så försöker vi hjälpa vi dig att hitta en praktikplats! 

Individuell coaching

Syftet med utbildningen är inte enbart att ge dig kunskap utan att den ska förändra ditt liv! En viktig del i detta är regelbunden coaching. Under kurshen kommer du att träffa en coach för att bearbeta din personliga resa, de erfarenheter du gör i det sammanhang du praktiserar och det du möter i undervisningen och läsningen av kurslitteraturen.

Reflektionssuppgifter

Under kursen så skriver du tre reflektionsuppgifter. Syftet med uppgifterna är att hjälpa dig att reflektera över det sammanhang dit du är sänd och vilka möjligheter som finns att leva ut och kommunicera evangeliet till de människor som finns i din närhet.

KURSHELGER

Kursen består bland annat av tre fysiska kurshelger, från fredag kväll till lördag kväll (oktober, januari och maj). Kostnad för boende och mat tillkommer och täcks inte av kursavgiften.

Kursstart & Anmälan

Nästa pionjärkurs startar september 2023.