Anmälan till rundabordssamtalet om apostolisk kreativitet & profetisk fantasi

Jag godkänner att Forge Sverige sparar mina kontaktuppgifter i administrativt syfte i samband med eventet.

Jag vill ta del av information om Forge Sveriges verksamhet och kommande utbildningar och godkänner att Forge Sverige sparar mina kontaktuppgifter för detta ändamål.

6 + 15 =

Betalning

Dagen kostar 275 kr och inkluderar lunch och fika.

Avgiften betalas senast 24 januari till Forge Sverige – Bankgiro 5123-4037 eller Swish 1232214872. Ange ditt namn + ”Roundtable”.

När: Lördagen 8 februari 2020
Tid: kl 9.30 – 17.30
Plats: Tingsvägen 27, Sollentuna

OM RUNDABORDSSAMTALET

Det finns många områden, grupper och nätverk i vårt land som är onådda med evangeliet om Jesus och Guds rike. Sammanhang som står långt borta från kyrkan som subkultur och med liten eller ingen kristen närvaro. No size fits all! Behovet av att tänka utanför ramarna, att våga pröva nya vägar för mission och kristen gemenskap är stort.
    Vi tror att Gud har lagt ner en enorm potential och kreativitet i sitt folk! Gud har redan gett oss allt det vi behöver för att klara uppdraget – men hur kan detta förlösas i svensk kristenhet? Vilka tankesätt och strukturer behöver vi utmana? Vilka goda exempel finns redan? Du är personligen inbjuden till en dag där vi tillsammans samtalar, ber och söker Gud om detta!

Ett rundabordssamtal är en mötesform där deltagarna på olika sätt bidrar med innehåll under dagen. Kortare presentationer varvas med stories och exempel, samtal och profetisk bön.

Dagen gästas bland annat av Alan McWilliam, direktor för Forge Europe.