PIONJÄRUTBILDNING I STOCKHOLM 2018/2019

EN UTBILDNING SOM KOMBINERAR PRAKTISK TRÄNING, REGELBUNDEN COACHING OCH PRAKTIK MED ETT MISSIONELLT FOKUS.

MÖT UTMANINGEN!

Sverige är idag ett efterkristet missionsfält där berättelsen om Jesus och Guds rike i stort sett är okänd för människor. Samtidigt lever många med en andlig längtan. Möjligheten att få se samhället förändras av en rörelse med lärjungar som gör lärjungar och församlingar som grundar nya församlingar är stor!

Vill du tränas att leva som utsänd i det sammanhang du finns, göra lärjungar och bryta ny mark för Guds rike? Längtar du efter att forma nya missionella gemenskaper och församlingar i nya sammanhang och bland människor som ännu inte känner Jesus?

Forge utrustar, tränar och coachar pionjärer att tänka utanför ramarna, experimentera och hitta nya och kreativa uttryck för mission och kristen gemenskap.

”If your neighboUrs did an analysis of your life, what would they learn about the kingdom?”
– Michael frost

FORGE PROCESS

Forge pionjärutbildning är uppbyggd kring fem kurshelger under nio månader och kombinerar praktisk undervisning, praktik i ett missionellt sammanhang, egna studier, coachning och personlig utveckling. Målet med utbildningen är att hjälpa dig att se det Gud redan gör i ditt sammanhang, sätta dig i rörelse och utrusta dig att göra lärjungar som gör lärjungar, plantera evangeliet bland människor som ännu inte känner Jesus, forma nya missionella gemenskaper och församlingar samt växa i ett missionellt ledarskap. Under utbildningen vill vi uppmuntra dig att tänka utanför ramarna – vi värderar en pionjäranda som är lyhörd till Guds tilltal och vågar ta risker för evangeliets skull! Kursen följer denna process:

SE det Gud gör  >  
LEV UT en missionell livsstil  >  
SÅ UT evangeliet & gör lärjungar  >  
FORMA missionella gemenskaper  >  
LED med ett missionellt ledarskap

KOMBINERA MED ANNAN SYSSELSÄTTNING

Kursen är utformad på ett sådant sätt att den går att kombinera med arbete, andra studier, föräldraledighet, tjänst i församlingen eller annan sysselsättning. Passar även att gå som team.

Vill du anta den utmaning vi står inför idag som kyrka i Sverige? Vill du leva utsänd och följa Jesus i det sammanhang du finns? Vill du göra lärjungar som gör lärjungar och bryta ny mark för Guds rike? Då är denna utbildning för dig!

Kurshelgernas innehåll*

SE: Mission i ett efterkristet Sverige
21-22 SEPTEMBER

 • Introduktion till missionell teologi
 • Kyrka i ett efterkristet Sverige
 • “På jorden så som i himlen”: Guds rike & det kristna hoppet
 • Inkarnation eller attraktion?

LEV UT: ATT FORMA EN MISSIONELL LIVSSTIL
16-17 NOVEMBER

 • Tillbaka till roten: Jesus
 • BELLS: Livsrytm och andliga praktiker
 • Hur förändrar och utvecklar vi goda vanor?
 • Att leva och tjäna utifrån Andens kraft
 • Följa Jesus i mission
 • Att leda dig själv & uthållighet i mission
 • Att utveckla en missionell livsstil

SÅ UT: PIONJÄR TJÄNST & EVANGELISATION
18-19 JANUARI

 • Vad är din berättelse?
 • Att leva och kommunicera evangeliet i en ny tid
 • Lukas 10 och “fridens person”
 • Making evangelism slightly less difficult
 • Naturlig övernatulig evengelisation i vardagen
 • Att göra lärjungar som gör lärjungar

FORMA: ATT FORMA EN MISSIONELL GEMENSKAP
5-6 APRIL

 • Missionell livsstil i dagens kultur: utmaningar & möjligheter
 • Att formas till missionell gemenskap: Communitas
 • Församlingen som en levande organism
 • Tydliga gränser eller ett starkt centrum?
 • Församlingen som oikos: Upp, in och ut

LED: MISSIONELLT LEDARSKAP
24-25 MAJ

 • Ledarskap i en efterkristen tid
 • Att forma en apostolisk miljö
 • Ledarskap och tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4 (APEST)
 • Att arbeta med och forma ett team
 • Ledare som multiplicerar nya ledare
 • Ledearskap, team och värderingar
* Med reservation för eventuella förändringar.

Exempel på kurslitteratur

Individuell coaching

Syftet med utbildningen är inte enbart att ge dig kunskap utan att den ska förändra ditt liv! En viktig del i detta är regelbunden coaching. Mellan varje kurshelg kommer du att träffa en coach för att bearbeta din personliga resa, de erfarenheter du gör i det sammanhang du praktiserar och det du möter i undervisningen och läsningen av kurslitteraturen.

Inlämningsuppgifter

Varje kursdeltagare skriver tre inlämningsuppgifter under kursen. Omfattningen är ca 1500 – 2000 ord per uppgift, ambitionen på arbetet baseras på din högsta utbildningsnivå.

Anmälan

Pionjärutbildingen för 2018/2019 har redan startat.

Kontakta oss för mer information om nästa kursstart på info@forgesverige.com

Kostnad

I avgiften ingår fika, undervisning samt regelbunden coachning.

Kurslitteratur, eventuellt boende och mat ingår inte i avgiften.