PIONJÄRUTBILDNING I STOCKHOLM 2018/2019

EN UTBILDNING SOM KOMBINERAR PRAKTISK TRÄNING, REGELBUNDEN COACHING OCH PRAKTIK MED ETT MISSIONELLT FOKUS.

MÖT UTMANINGEN I ETT EFTERKRISTET SVERIGE!

Sverige är idag ett efterkristet missionsfält där berättelsen om Jesus och Guds rike i stort sett är okänd för människor. Samtidigt lever många med en andlig längtan. Möjligheten att få se samhället förändras av en rörelse med lärjungar som gör lärjungar och församlingar som grundar nya församlingar är stor!

Vill du tränas att leva som utsänd i det sammanhang du finns, göra lärjungar och bryta ny mark för Guds rike?

Forge utrustar, tränar och coachar pionjärer att tänka utanför ramarna, experimentera och hitta nya och kreativa uttryck för mission och kristen gemenskap.

PRAKTISK TRÄNING, REGELBUNDEN COACHNING & PRAKTIK I ETT MISSIONELLT SAMMANHANG

Forge nio månaders pionjärutbildning består av följande huvudmoment: praktik i ett missionella sammanhang, fem kurshelger, egna studier och regelbunden coachning. 

KOMBINERA MED ANNAN SYSSELSÄTTNING

Kursen är utformad på ett sådant sätt att den går att kombinera med arbete, andra studier, föräldraledighet, tjänst i församlingen eller annan sysselsättning. Passar även att gå som team.

Vill du anta den utmaning vi står inför idag som kyrka i Sverige? Vill du leva utsänd och följa Jesus i det sammanhang du finns? Vill du göra lärjungar som gör lärjungar och bryta ny mark för Guds rike? Då är denna utbildning för dig!

”If your neighboUrs did an analysis of your life, what would they learn about the kingdom?”
– Michael frost

Kurshelgernas innehåll*

Helg 1: Mission i ett efterkristet Sverige

21-22 SEPTEMBER

 • Introduktion till missionell teologi
 • Kyrka i ett efterkristet Sverige
 • “På jorden så som i himlen”: Guds rike & det kristna hoppet
 • Inkarnation eller attraktion?

Helg 2: Att forma en missionell livsstil

16-17 NOVEMBER

 • Tillbaka till roten: Jesus
 • BELLS: Livsrytm och andliga praktiker
 • Hur förändrar och utvecklar vi goda vanor?
 • Att leva och tjäna utifrån Andens kraft
 • Följa Jesus i mission
 • Att leda dig själv & uthållighet i mission
 • Att utveckla en missionell livsstil

Helg 3: Pionjär tjänst & evangelisation

18-19 JANUARI

 • Vad är din berättelse?
 • Att leva och kommunicera evangeliet i en ny tid
 • Lukas 10 och “fridens person”
 • Making evangelism slightly less difficult
 • Naturlig övernatulig evengelisation i vardagen
 • Att göra lärjungar som gör lärjungar

Helg 4: Att forma en missionell gemenskap

5-6 APRIL

 • Missionell livsstil i dagens kultur: utmaningar & möjligheter
 • Att formas till missionell gemenskap: Communitas
 • Församlingen som en levande organism
 • Tydliga gränser eller ett starkt centrum?
 • Församlingen som oikos: Upp, in och ut

Helg 5: Missionellt ledarskap

24-25 MAJ

 • Ledarskap i en efterkristen tid
 • Att forma en apostolisk miljö
 • Ledarskap och tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4 (APEST)
 • Att arbeta med och forma ett team
 • Ledare som multiplicerar nya ledare
 • Ledearskap, team och värderingar
* Med reservation för eventuella förändringar.

Exempel på kurslitteratur

Individuell coaching

Syftet med utbildningen är inte enbart att ge dig kunskap utan att den ska förändra ditt liv! En viktig del i detta är regelbunden coaching. Mellan varje kurshelg kommer du att träffa en coach för att bearbeta din personliga resa, de erfarenheter du gör i det sammanhang du praktiserar och det du möter i undervisningen och läsningen av kurslitteraturen.

Inlämningsuppgifter

Varje kursdeltagare skriver tre inlämningsuppgifter under kursen. Omfattningen är ca 1500 – 2000 ord per uppgift, ambitionen på arbetet baseras på din högsta utbildningsnivå.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 20 augusti 2018.

Kostnad

Anmälningsavgift 150 kr (Betalas in på bankgiro 5123-4037, Forge Sverige, ange ditt namn samt ”Kursanmälan”)

Kursavgift 1750 kr (Betalas innan kursstart).

I avgiften ingår fika, undervisning samt regelbunden coachning.

Kurslitteratur, eventuellt boende och mat ingår inte i avgiften.