Välkommen till Livingroom conversations!

Efesierbrevet 4 talar om fem funktioner i Kristi kropp: aposteln, profeten, evangelisten, läraren och herden. Dessa fem tjänstegåvor i funktion tillsammans är grundläggande för att en hälsosam, multiplicerande och missionell rörelse ska växa fram i vårt land!

Ta med dig dina tankar och reflektioner och var med och påverka vår samtid med de goda nyheterna om Jesus och Guds rike. Du är personligen inbjuden till en dag där vi tillsammans samtalar, ber och söker Gud om detta!

När: Lördagen 1 juni 2024
Tid: kl 13.00-20.00
Plats: Hornsgatan 84, Stockholm

Betalning

Avgift 150 kr och inkluderar fika, kostnad för mat tillkommer (middag på stan).

Avgiften betalas senast 29 maj till Forge Sverige – Bankgiro 5123-4037 eller Swish 1232214872. Ange ditt namn + ”LC”.