Anmälan till webinar "DU ÄR REDAN SÄND!"

Välj webinarier (en eller flera)

Jag godkänner att Forge Sverige sparar mina kontaktuppgifter i administrativt syfte i samband med eventet.

Jag vill ta del av information om Forge Sveriges verksamhet och kommande utbildningar och godkänner att Forge Sverige sparar mina kontaktuppgifter för detta ändamål.

5 + 11 =

Alla webinarier är på 90 minuter och gratis.

Välkommen att vara med under en eller flera kvällar!

OM webinarierna

Det finns många områden, grupper och nätverk i vårt land som är onådda med evangeliet om Jesus och Guds rike. Sammanhang som står långt borta från kyrkan som subkultur och med liten eller ingen kristen närvaro. No size fits all! Behovet av att tänka utanför ramarna, att våga pröva nya vägar för mission och kristen gemenskap är stort.
    Vi tror att Gud har lagt ner en enorm potential och kreativitet i sitt folk! Gud har redan gett oss allt det vi behöver för att klara uppdraget – men hur kan detta förlösas i svensk kristenhet? Vilka tankesätt och strukturer behöver vi utmana? Vilka goda exempel finns redan? 

Ladda ner foldern