FORGE UTRUSTAR, TRÄNAR OCH COACHAR PIONJÄRER ATT TÄNKA UTANFÖR RAMARNA, EXPERIMENTERA OCH HITTA NYA OCH KREATIVA UTRYCK FÖR MISSION OCH KRISTEN GEMENSKAP.

Vill du tränas att leva som utsänd i det sammanhang du finns, göra lärjungar och bryta ny mark för Guds rike? Längtar du efter att nå människor som står långt borta från kyrkan med evangeliet om Jesus? Känner du en kallelse till att grunda nya missionella gemenskaper och församlingar?

 

Nästa pionjärkurs startar september 2023

”Jag rekommenderar starkt att gå Forge pionjärkurs. Genom att gå kursen mitt i vardagen blir du utrustad, utmanad och uppmuntrad att se ditt missionella uppdrag runtomkring där du befinner dig. Ibland känns det frustrerande och svårt att se vad Gud gör mitt i vardagslunket. Därför älskade jag att få samtala och relatera till andra med samma längtan av att få se mer av Gud i min vardag.”

Elin Hedén

ALT-student och koordinator för Vineyard Sverige Ungdom

”We will have to take risks, to chance failure, to be willing to walk away from the familiar paths that have brought us to this point.”
– Alan Hirsch