VILL DU TRÄNAS ATT LEVA SOM UTSÄND I DET SAMMANHANG DU FINNS, GÖRA LÄRJUNGAR OCH BRYTA NY MARK FÖR GUDS RIKE?

Forge utrustar, tränar och coachar pionjärer att tänka utanför ramarna, experimentera och hitta nya och kreativa utryck för mission och kristen gemenskap.
”We will have to take risks, to chance failure, to be willing to walk away from the familiar paths that have brought us to this point.”
– Alan Hirsch

KONTAKTA FORGE SVERIGE

Jag vill ta del av information om Forge Sveriges verksamhet och kommande utbildningar och godkänner att Forge Sverige sparar mina kontaktuppgifter för detta ändamål.

info@forgesverige.com
Organisationsnr. 802502-6702
Läs mer om vår integritetspolicy