FORGE UTRUSTAR, TRÄNAR OCH COACHAR PIONJÄRER ATT TÄNKA UTANFÖR RAMARNA, EXPERIMENTERA OCH HITTA NYA OCH KREATIVA UTRYCK FÖR MISSION OCH KRISTEN GEMENSKAP.

Vill du tränas att leva som utsänd i det sammanhang du finns, göra lärjungar och bryta ny mark för Guds rike? Längtar du efter att nå människor som står långt borta från kyrkan med evangeliet om Jesus? Känner du en kallelse till att grunda nya missionella gemenskaper och församlingar?

 

Nästa pionjärkurs startar september 2023

”We will have to take risks, to chance failure, to be willing to walk away from the familiar paths that have brought us to this point.”
– Alan Hirsch